Copyright Research 2Evolve 2018

Samenwerking in het Land van Cuijk

Samenwerking in het Land van Cuijk.

Wat vindt u daarvan?

 

Woensdag 23 maart jongstleden kwamen de leden van de vijf gemeenteraden van het Land van Cuijk bij elkaar voor een raadsconferentie. Een van de gesprekspunten was de voor het Land van Cuijk best passende, duurzame vorm van samenwerking tussen de vijf gemeenten. Eind vorig jaar heeft uw gemeente daar ook onderzoek naar laten doen onder de eigen inwoners. Hoe kijken die inwoners aan tegen de samenwerking? En weten ze op welke terreinen er wordt samengewerkt? Allemaal vragen die aan u werden voorgelegd via het Digitaal inwonerspanel.

 

Download het volledige rapport

 

Tot slot willen wij u hartelijk danken voor uw deelname aan het inwonerspanel Mill en Sint Hubert!

 

Please reload

Recente berichten

08/07/2019

17/07/2017

26/07/2016

21/09/2015

Please reload